Những xu hướng của các hãng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà năm 2018

2018-04-30 15:42:28  |   547

<p>- Ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chăm s&oacute;c sức khoẻ tại nh&agrave; đang trải qua sự thay đổi ch&oacute;ng mặt, v&agrave; tiếp tục l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n năng động khi c&aacute;c h&atilde;ng tiếp tục vật lộn với những quy định mới, sự thiếu nh&acirc;n lực v&agrave; những thử th&aacute;ch kh&aacute;c. Ở kh&iacute;a cạnh kh&aacute;c, c&ocirc;ng nghệ kĩ thuật cấp cứu đang tập trung ph&aacute;t triển những kế hoạch về việc chăm s&oacute;c, điều đ&oacute; khiến kết quả l&agrave; sức khoẻ bệnh nh&acirc;n được n&acirc;ng cao v&agrave; đồng thời l&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế. - H&atilde;y đọc tiếp để ph&aacute;t hiện ra top 6 xu hướng ảnh hưởng tới c&aacute;c h&atilde;ng chăm s&oacute;c sức khoẻ tại nh&agrave; v&agrave;o năm 2018, v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; rằng bạn c&oacute; thể sử dụng c&ocirc;ng nghệ để cập nhật những thay đổi n&agrave;y v&agrave; đảm bảo sự th&agrave;nh c&ocirc;ng cho h&atilde;ng của bạn.</p>

Xu hướng 1: sự phát triển của việc chăm sóc sức khoẻ từ xa.

- Những lời khuyên qua điện thoại thì đang trở nên khả thi và các hãng nhận ra sự tiềm năng đối với việc chăm sóc sức khoẻ khách hàng. Những dự án công nghiệp thì phát triển mạnh- theo khảo sát cả Martkets and Markets , thị trường chăm sóc sức khoẻ qua điện thoại thì được dự báo sẽ đạt 9.35 tỉ đô vào năm 2021 ( từ 2.78 tỉ độ vào năm 2016). Với vùng Bắc Mĩ chiếm thị trường lớn nhất, nó lá 1 sự tin tưởng chắc chắn rằng việc chăm sóc sức khoẻ từ xa thì đang phát triển. Và ngày nay, luật pháp cũng ủng hộ sự phát triển này.

Sự giúp đỡ của việc chăm sóc sức khoẻ từ xa.

-Vào tháng 9, Thượng nghị viện đã thông qua Sự hình thành những kết quả chất lượng cao và tác động cần thiết cho việc nâng cao hoạt động chăm sóc bệnh mãn tính của năm 2017. Giữa các luồng quan điểm khác, Luật dự thảo lưỡng đảng sẽ mở rộng  việc sử dụng chăm sóc sức khoẻ qua điện thoại để chắc chắn số lượng dân cư mắc các bệnh mãn tính . Gần đây, dự thảo luật thì được thảo luận trong đại diện của nhà trắng. 

Do đó, Hoạt động điều trị bệnh ở thế kỉ 21, cái mà đã được cựu tổng thống hoa kì Barack Obama phê chuẩn luật vào tháng 12 năm 2016, yêu cầu các dịch vụ y tế và các trung tâm y tế báo cáo những tiềm năng của việc sử dụng chăm sóc sức khoẻ từ xa và những lợi ích mà người dân được hưởng “ sự chăm sóc của ai có thể được nâng cao nhất về chất lượng, hiệu quả từ việc mở rộng hình thức dịch vụ chăm sóc sức khoẻ qua điện thoại” , điều mà sự tin tưởng của các chuyên gia kinh tế có thể giúp để mở rộng cánh cửa đối với công nghệ chăm sóc sức khoẻ từ xa.

Bệnh nhân và người cung câp dịch vụ

Khi thực hiện thành công,chăm sóc sức khoẻ từ xa mang lại lợi ích cho cả bệnh nhân và hệ thống chăm sóc sức khoẻ.Bệnh nhân nhậnđược những sự quan tâm sức khoẻ chất lượng mà không cần phải rời khỏi nhà,và người cung cấp dịch vụ có thể trao đổi thông tin với bệnh nhân ngay lập tức,thúc đẩy việc chăm sóc tại nhà và giảm thiểu kinh phí.

Đảm bảo sự chấp nhận thành công

 

Sự chấp nhận các hãng chăm sóc sức khoẻ từ xa sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện các kế hoạch và giáo dục để cung cấp triển khai chúng. Thêm vào đó, khả năng tương tác tốt hơn giữa EMR và người cung cấp dịch vụ là cần thiết để đảm bảo công nghệ thì dễ dàng để sử dụng và những dữ liệu ngoài hệ thống có thể được theo dõi và kết hợp chặt chẽ với kế hoạch chăm sóc bệnh nhân.

Nghĩ về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa

Hỏi người cung cấp EMR của bạn về những kế hoạch của họ để xây dựng hội nhập của việc chăm sóc sức khoẻ từ xa. Người cung cấp EMR đang được tập trung để phát triển sự hội nhập liên tục với việc những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa sẽ mang tới cho hãng của bạn 1 vị trí tốt nhất để tiếp cận công nghệ tốt nhất và nâng cao kết quả bệnh nhân. 

 

Xu hướng 2: Tất cả về dữ liệu

 

Đơn giản chỉ cần nói rằng hãng của bạn sẽ cung cấp dịch vụ tốt thì sẽ không loại bỏ vào năm 2018. Người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà cần dữ liệu tin cậy, chắc chắn cái mà để thể hiện  những kết quả chăm sóc bệnh nhân thành công. Sở hữu những dữ liệu này đặc biệt quan trọng khi những người trả tiền thuộc liên bang tiếp tục trừ phạt các bệnh viện cho tỉ lrrj nhập viên cao.Đây cũng nắm vững các kĩ năng chăm sóc thuần thục, cái mà sẽ sớm có 1 cuộc đánh cược về tài chính trong việc giữ tỉ lệ này thấp khi mà (skilled nursing facilities (CMS)) bắt đầu đưa ra những hình phạt. Cả các bệnh viện và SNFs sẽ tìm kiến những hãng chăm sóc tại nhà, cái mà có thể giúp họ giảm tỉ lệ này.

Dữ liệu có trách nhiệm giải trình

Những hãng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà thì cũng bị kiểm tra. Một thước đo đánh giá CMS đã được thông qua vào tháng 10 năm 2016 cho việc chi tiêu chăm sóc sức khoẻ cho mỗi cá nhân (Medicare Spending Per Beneficiary) thì quy định các hãng chăm sóc sức khoẻ chịu trách nhiệm giải trình trước những chi phí sức khoẻ cho mỗi bệnh trong một lộ trình chăm sóc sức khoẻ của họ. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian giao dịch dựa trên giá trị (value-based purchasing) cái mà gần đây đang thực hiện cho những hãng chăm sóc sức khoẻ trên 9 phương diện- tỉ lệ nhập viện ảnh hưởng tới hiệu suất, cái mà ảnh hưởng tới sự bồi hoàn tổng thể.

Nguồn cung cấp người chăm sóc.

Bằng sức nặng của những dữ liệu y khoa có sẵn, thông qua các công cụ kinh doanh thông minh, các hãng có thể giải thích cho bệnh nhân về những rủi ro, tư vấn tỉ lệ nhập viện và chứng minh những kết quả ngày càng được nâng cao. Nó không chỉ giúp họ quản lí về nguồn bệnh nhân với những kế hoạch chăm sóc cụ thể mà họ còn có thể sử dụng dữ liệu để chứng minh những giá trị của họ tới những nguồn nhân lực chăm sóc  cũng như các cộng sự trong bối cảnh tỉ lệ nhập viện thấp và giá thành về vấn đề chăm sóc sức khoẻ.

Chứng minh giá trị mà bạn đem lại.

Nhận định phần mền EMR với BI và những công cụ đánh giá cung cấp dữ liệu y học, tài chính và những dữ liệu hoạt động bạn cần trên cơ sở hàng tuần để đảm bảo bệnh nhân được sống khoẻ mạnh hơn tại nhà và ngoài bệnh viện. Ít nhất , bạn nên có thể giải thích cho bệnh nhân về những rủi ro và thể hiện cách bạn chuyển những bệnh nhân như thế nào từ khi nhận bệnh nhân tới khi bắt đầu chăm sóc.

 

Xu hướng 3: Sự chuyên môn hoá các hãng

 

Nhiều hãng chăm sóc sức khoẻ tại nhà đã được chuyên môn hoá chương trình của họ để cung cấp nhu cầu của bệnh nhân cũng như đối tác của họ và nổi bật lên từ các cuộc tranh chấp. Ví dụ như, vào đầu năm 2017, San Francisco dựa trên người cung cấp dịch vụ sức khoẻ tại nhà , Honor đã hợp tác với hiệp hội bệnh Alzheimer để giáo dục và đào tạo đội ngũ chăm sóc sức khoẻ trong việc cách cung cấp sự chăm sóc như thế nào cho những người bị chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Chương trình này đã được phát triển khi Honor nhận ra rằng hơn 30% khách hàng nhận được sự chăm sóc về trí nhớ,kí ức.

Làm việc cùng nhau để nâng cao sự chăm sóc

Các hãng cũng mở rộng mối quan hệ đối tác với những cơ quan và tổ chức, chương trình chăm sóc của họ xung quanh việc cung cấp những gì cần cho việc chăm sóc. Hufngton Post đã chia sẻ những ví dụ tuyệt vời của những xu hướng này trên1một blog từ trang dịch vụ chăm sóc điều dưỡng của NewYork (Visiting Nurse Service of New York (VNSNY)), cái mà đã thực hiện việc chủ động nâng cao sự chăm sóc. Chúng bao gồm sự làm việc với các đối tác là những bệnh viện để nâng cao chương trình trị liệu tại nhà cái mà sẽ giúp bệnh nhân người trải qua các cuộc phẫu thuật cột sống được xuất viện sớm hơn. VNSNY cũng bắt đầu làm việc với những bệnh viện địa phương để kiểm soát những bệnh nhân bị những bệnh mãn tính, ví dụ như là tiểu đường hoặc hen, bằng cách đặt những người chăm sóc sức khoẻ trong văn phòng của các bác sĩ chính của csc bệnh nhân này. 

Sử dụng dữ liệu cho những mẫu chăm sóc mới.

Bằng việc chuyên môn hoá việc chăm sóc , các hãng có những cơ hội độc nhất vô nhị để phân biệt những dịch vụ của họ trong thị trường cạnh tranh ngày càng cao và theo sau là sự đền bù chặt chẽ. Để giúp đỡ những nỗ lực này, các hãng sẽ tin vào những công cu BI và những chương trình quản lí bệnh tật để giúp họ kiểm soát bệnh nhân và thực hiện những dịch vụ điều trị đặc biệt để cung cấp nhu cầu của đối tác. Ví dụ, 1 hãng chuyên môn để thay thế khớp, những bệnh nhân có thể được giải thích những tác động y khoa tích cực tới việc xác định giá trị của nó như 1 đối tác  với bệnh viện. 

 

Xu hướng 4: Sự chuyển sang điều kiện tham gia mới

 

Sự thay đổi thường xuyên bởi CMS tiếp tục ảnh hưởng tới sức khoẻ tại nhà, bao gồm việc CoPs được sửa lại- cái mà sẽ có hiệu lực và ngày 13 /1/2018. Trong cái nhìn rộng hơn, CoPs mới tập trung thực hiện lấy bệnh nhân làm trung tâm, Sự tới gần với những vấn đề học thuật tới cả cách đánh giá bệnh nhân và kế hoạch chăm sóc và yêu cầu cung cấp dữ liệu , đánh giá chất lượng các hãng quy mô lớn và chương trình nâng cao hoạt động (QAPI).

CoPs mới cũng yêu cầu các bác sĩ đánh giá bệnh nhân 1 cách toàn diện, thay vì chỉ từ 1 đánh giá đặc biệt. Nó có thể loại bỏ 1 số hàng rào tồn tại giữa bác sĩ và bệnh nhân, do đó, dẫn tới những thay đổi tích cực.

Báo cáo và tài liệu tốt hơn.

THử thách cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà sẽ phải tuân theo những yêu cầu khi quản lí nhân lực và giá cả 1 cách hiệu quả. Bệnh nhân bị cuốn vào tiến trình chữa bện sẽ yêu cầu các bác sĩ và những thành viên của đội chăm sóc hoàn thành các tài liệu và những báo cáo xung quanh các khía cạnh của việc chăm sóc bệnh nhân. Những ví dụ bao gồm:

- Mở rộng quyền lợi bệnh nhân: giao tiếp và tài liệu chứng minh để giúp đỡ việc mở rộng quyền bệnh nhân.

- Cái nhìn chính luận của bệnh nhân: những đánh giá toàn diện cung cấp cái nhìn chính luận cho bệnh nhân

- Giao tiếp thuộc về vấn đề học thuật: cung cấp cho sự giao tiếp học thuật và kế hoạch xung quanh những kế hoạch chăm sóc.

- Chất lượng và cách thực hiện: đo lường, giải thích và phân thích sự chỉ dẫn, bao gồm những sự kiện có hạ, và những khía cạnh khác của sự thực hiện cái có khả năng để đánh giá tiến trình chăm sóc.

Cung cấp CoPs mới

Các hãng sẽ cần các công cụ và chiến lược để chuyển đổi sang hệ CoPs mới 1 cách thành công. Tìm kiếm giải pháp EMR:

 Hình thành những kế hoạch chăm sóc 1 cách dễ dàng và yêu cầu cung cấp những cuộc giao tiếp thường xuyên.

- Tài liệu chăm sóc với những nội dung y học dựa trên các bằng chứng tới những đáp ứng hài lòng cho việc mở rộng quyền lợi bệnh nhân.

Chứng minh sự hài lòng và sự liên kết với đánh giá tập trung và giải thích về những tài liệu , bằng cấp và thông tin đào tạo. 

- Cung cấp cái nhìn tốt hơn về kế hoạch chăm sóc mang tính chuyên môn về khía cạnh chăm sóc sức khoẻ.

Mang lại sự gần hơn tới các dữ liệu để đánh giá tiến bộ và theo dõi tiến triển của bệnh nhân.

 

Xu hướng 5: Sự khủng hoảng nhân sự

Các hãng chăm sóc sức khoẻ tiếp tục bị ám ảnh bởi các vấn đề về nhân sự và sự hưu trí.  Cánh cửa cho các tài năng không chỉ ảnh hưởng tới kết quả của bệnh nhân mà còn ảnh hưởng tới nền tảng của các hãng và các viện chăm sóc sức khoẻ.

Những nguyên nhân góp phần vào

-Chi phí thấp, đào tạo không đủ và thiếu sự giám sát là một trong những nhân tố góp phần vào lĩnh vực kinh doanh.  Theo nghiên cứu từ đại học St. Catherine và Đại học St. Thomas, người thực hiện dịch vụ chăm sóc này từ bỏ nghề chỉ trong vài tháng đầu tiên bởi sự đào tạo họ nhận được thì không đủ để chuẩn bị cho họ với những lĩnh vực yêu cầu.

-Chi phí cho việc thay thế nhân viên cũng là vấn đề. Một nghiên cứu được công bố bởi Better Jobs Better Care cho rằng giá trị trung bình của doanh số trong 1 lần chăm sóc dài hạn bao gồm cả chăm sóc dài hạn, ít nhất là 2,500$ mỗi nhân viên làm việc.

Sự thất bại của sự chăm sóc

Tài liệu về sự tiêu tốn thời gian có thể cũng dẫn tới các bác sĩ cảm thấy thất vọng bởi vì mất quá nhiều thời gian điều trị bệnh nhân. Nếu bác sĩ với việc sử dụng công nghệ đối với tài liệu chăm sóc một cách không hiệu quả và khó khăn để sử dụng hoặc bắt họ mang công việc về nhà, nó không chỉ gây chán nản, mà nó còn gây ra những tác động tiêu cực về sự hài lòng.

Giảm sự suy giảm số lượng bác sĩ

Nhận định về giải pháp EMR thì cho rằng dễ dàng để sử dụng và cung cấp những cách làm việc cho các bác sĩ.

Nó bao gồm các khả năng sau:

-Sự di chuyển chính xác với sự đánh giá ở bất cứ thời điểm nào và địa điểm nào .

-Khả năng sử dụng tài liệu offline khi mà không có internet .

-Kiểm tra sự hài lòng và cân bằng , cái mà đảm bảo rằng tài liệu được hoàn thành trên mỗi lĩnh vực chăm sóc , và các bác sĩ không phải mang việc về nhà làm.

 

Xu hướng 6: Quản lí việc chăm sóc 1 cách chủ động

 

-Qua các chiến lược và công nghệ được nêu 1 cách dễ dàng, các hãng đã thay đổi chiến lược kinh doanh bằng việc chuyển từ bị động sang chủ động để quản lí sự chăm sóc. Từ việc phân biệt các dịch vụ  qua mối quan hệ đối tác mới tới việc thành lập các chương trình dữ liệu điều trị, các hãng đang trang bị lại công cụ để cạnh tranh, giảm chi phí và đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng.

-Cuối cùng thì bệnh nhân cũng là những người nhận được những lợi ích từ hình thức chăm sóc chủ động này. Thay bằng việc điều trị bệnh nhân 1 cách đơn giản sau khi có sự xuất hiện của các triệu chứng, các hãng đang bổ sung các bảng quy định y học và các công nghệ, cái mà có thể giúp các nhu cầu cá nhân được lường trước và nhận ra các vấn đề sức khoẻ sớm.

Phần mềm là yếu tố chính

-Phần mềm giữ vai trò quan trọng bởi những đề án được sắp xếp hợp lí, cái mà được thực hiện trên giấy tờ một cách truyền thống. Bằng việc loại bỏ những hoạt động thủ công và có xu hướng gây lỗi, các hãng có thể không chỉ nâng cao sự chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân, họ còn có thể nâng cao sự hiệu quả trên tất cả các khía cạnh của lĩnh vực kinh doanh của họ.

-Ví dụ như là, thay vì tin những bảng tính và các thư mục để luôn cập nhật các sự giới thiệu, bao gồm bao hiểm phù hợp, báo cáo bệnh nhân, yêu cầu ra viện, dữ liệu điều tra dân số và nhiều hơn, các hãng đang sử dụng phần mềm EMR để quản lý và sắp xếp hợp lý hơn những vấn đề tiêu thụ, cho nên nhân viên có thể tập trung vào các hoạt động có giá trị cao để thu hút những nguồn giới thiệu bệnh nhân lớn hơn.

Quản lí nguồn giới thiệu bệnh nhân chủ động

Thay vì ngồi đợi yêu cầu từ bệnh nhân, hãy kiểm soát qua những chương trình giới thiệu bệnh nhân.

Sử dụng phần mềm quản lí này cho phép bạn:

 -Giải thích với người giới thiệu bệnh nhân về tất cả các lĩnh vực, từ những yêu cầu cơ bản tới kế hoạch ra viện hay là kế hoạch nhập viện gần đây.

-Đưa ra bức tranh hoàn thiện về tỉ lệ chuyển biến bệnh của bạn.

-Giải thích những vấn đề không cần thiết để hồi phục và tại sao.

-Khám phá các lĩnh vực phát triển và dịch vụ mới.

-Đặt các chương trình dữ liệu tới các nhân viên nhiệt huyết.

-Quản lí hiệu quả những vấn đề tiêu thụ của bạn.

 

Nduncare  - Nhà phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà UY TÍN