Kỹ thuật viên y

Tuyển kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Tuyển kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Hiện tại Nduncare đang tuyển nhân viên hoặc cộng tác viên là kỹ thuật viên vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng. Mọi thông tin liên lạc tại văn phòng hoặc Email: vuvandau@ndun.edu.vn

Xem chi tiết