Lịch sử

Sự hình thành nên Công ty

 

Dựa vào tình hình tại Việt Nam, Giải pháp chăm sóc sức khoẻ tại nhà Nduncare mang tới một lĩnh vực rộng lớn về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ toàn diện, tin cậy và chuyên nghiệp, bao gồm sự chăm sóc điều dưỡng cá nhân cũng như cung cấp các giải pháp cho nhân viên chăm sóc trong các cơ sở y tế. Với hơn một nghìn nhân viên chất lượng có trình độ, Nduncare cung cấp 1 người dẫn đường tin tưởng tới khách hàng, bao gồm bệnh viện, tổ chức xã hội , phòng khám, công ty dược và những người mong muốn có được dịch vụ chăm sóc phù hợp nhất . Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp bởi những nhân viên chăm sóc sức khoẻ gồm:

 

Hỗ trợ cơ quan y tế:

 

+ Giảm nhẹ gánh nặng khoa phòng tại bệnh viện và chăm sóc tại nhà.

 

+ Nhân sự chăm sóc sức khoẻ tạm thời

 

+ Dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân ngoại trú.

 

Giải pháp chăm sóc điều dưỡng cá nhân:

 

+ Chăm sóc tại nhà và dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân ngoại trú.

 

+ Dịch vụ chăm sóc cá nhân 24 giờ.

 

+ Dịch vụ chăm sóc, đánh giá sức khoẻ chuyên nghiệp.

 

Bằng việc hợp tác với những mạng lưới khác nhau trong phương pháp có hiệu quả, Nduncare tận tâm mang tới cho khách hàng của chúng tôi dịch vụ tốt nhất, giải pháp chăm sóc sức khoẻ mang tính chiến lược, có kế hoạch, mang tới cho họ những nhu cầu khác nhau của cuộc sống mà họ cần.

 

Nduncare - Nhà phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà UY TÍN