Chăm sóc tại nhà là gì?

2018-03-06 15:58:32  |   621

Chăm sóc tại nhà là gì?

Chăm sóc tại nhà bao gồm các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho phép một người sống an toàn trong nhà. Các dịch vụ chăm sóc tại nhà có thể giúp người già đi và cần được giúp đỡ để sống độc lập; quản lý các vấn đề sức khoẻ mãn tính; hồi phục sau một cơn đột quỵ, các biến cố sức khỏe; người có nhu cầu đặc biệt hoặc khuyết tật. Những người chăm sóc chuyên nghiệp như Điều dưỡng, kỹ thuật viên, và các nhà trị liệu cung cấp chăm sóc ngắn hạn hoặc dài hạn tại nhà, tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Sự chăm sóc bạn cần ở nơi bạn yêu thích

Chăm sóc tại nhà có thể là chìa khóa để đạt được chất lượng cuộc sống tốt nhất. Nó có thể cho phép an toàn, an ninh, và tăng tính độc lập; nó có thể giảm bớt việc quản lý tình trạng sức khoẻ đang diễn ra; nó có thể giúp tránh được việc nhập viện không cần thiết; nó có thể hỗ trợ với phục hồi sau khi bị ốm, thương tích, hoặc ở lại bệnh viện-tất cả thông qua chăm sóc được cung cấp trong sự thoải mái và quen thuộc tại nhà. Chăm sóc tại nhà có thể bao gồm:

  • Giúp đỡ các hoạt động hàng ngày như mặc quần áo và tắm gội.
  • Hỗ trợ quản lý các triệu chứng một cách an toàn tại nhà.
  • Bạn đồng hành.
  • Dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng.
  • Chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn cho người bệnh, người già yếu hoặc khuyết tật, bao gồm chăm sóc mở khí quản và chăm sóc máy thở.

Các loại chăm sóc tại nhà

Không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà, cung cấp tất cả các loại dịch vụ chăm sóc tại nhà. Hướng dẫn ngắn này sẽ cung cấp tổng quan về các loại chăm sóc tại nhà khác nhau. Chăm sóc được tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của bạn và có thể bao gồm các dịch vụ từ một hoặc nhiều loại được mô tả. Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về nhu cầu của bạn có thể giúp xác định được chăm sóc tốt nhất cho bạn.

Trong khi nhiều loại chăm sóc tại gia có thể phục vụ những nhu cầu khác nhau, họ chia sẻ một mục tiêu chung: để có được cuộc sống hạnh phúc hơn, độc lập hơn cho những người được chăm sóc và hỗ trợ và yên tâm cho gia đình của họ.