Chăm sóc cá nhân

Sự chăm sóc đặc biệt và đem lại sự thoải mái cho bạn và những người thân yêu của bạn.

Chăm sóc giảm nhẹ Nduncare có một nhiệm vụ đặc biệt – đó là cung cấp những sự chăm sóc với chất lượng tốt nhất vào quãng thời gian cuối đời, chính vì thế bệnh nhân của chúng tôi có thể vẫn sống tại gia đình với 1 sự thoải mái, sự tôn trọng và được cư xử nhẹ nhàng. Chúng tôi tin rằng những bệnh nhân mắc bệnh nặng và gia đình của họ đáng được nhận dịch vụ chăm sóc đặc biệt này – nó đã mang lại sự yêu thương, sự hoàn hảo và sự tin tưởng- Giá trị nòng cốt mang tính triết lí của chúng tôi – Phương pháp Nduncare .

1.      Chăm sóc giảm nhẹ là gì và chúng có thể giúp bạn như nào?

Chăm sóc giảm nhẹ tập trung vào 1 đội ngũ toàn diện ngay bên cạnh bệnh nhân và gia đình họ để cung cấp các dịch vụ chăm sóc. Thêm vào đó để chuyên môn hóa lĩnh vực chăm sóc y tế và xác định triệu chứng và cơn đau, dịch vụ này bao gồm sự giúp đỡ về mặt xã hội và tinh thần , cảm xúc cho bệnh nhân , gia đình họ và bất cứ ai cần giúp đỡ trong quãng thời gian cuối đời. Đội ngũ Vina Homecare Solutions bao gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, những người có thể đánh giá được cái mà bệnh nhân cần và mục tiêu cần phải đạt được khi chăm sóc bệnh nhân. Cùng với bệnh nhân, gia đình và các bác sĩ , đội ngũ của chúng tôi sẽ phát triển những kế hoạch cá nhân để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi đem tới chính xác cho bạn cái mà bạn cần và cái mà bạn muốn.

2.      Tôi tìm hiểu như nào nếu tôi cần tới dịch vụ này ?

Người phù hợp với dịch vụ này là người mà khi được chẩn đoán là mang bệnh với thời gian sống ngắn ngủi. Cùng với những người thân của họ , họ nên cân nhắc cẩn thận tới ý kiến rằng duy trì chất lượng cuộc sống trong những ngày tháng cuối đời.

Chăm sóc giảm nhẹ Nduncare có thể giúp bạn quyết định nếu bạn hoặc người thân của bạn cần tới dịch vụ. Những nhân viên có tri thức và tận tâm của chúng tôi có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà bạn có.

3.      Tôi phải trả phí như nào cho dịch vụ này?

Người được hưởng dịch vụ chăm sóc này có thể trả rất ít hoặc không phải trả phí. Còn đối với những người không đủ điều kiện để hưởng dịch vụ này thì hầu hết các hãng bảo hiểm, các tổ chức bảo vệ sức khoẻ và các tổ chức kế hoạch quản lí sức khoẻ sẽ trả phí cho dịch vụ chăm sóc này. Trong một vài trường hợp, kêu gọi từ các nhà từ thiện cũng là một ý tưởng hay.

4.      Tôi sẽ chọn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ này như nào?

Nếu cần thì bạn hãy tìm hiểu về dịch vụ chăm sóc này trước khi mà nhân viên ở đó cung cấp cho bạn những mô hình để bạn đánh giá nhưng không bao gồm những bất lợi của dịch vụ trực tiếp đó. Khi nghiên cứu dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ nào phù hợp nhất cho bạn hoặc những người thân của bạn , có một số những nhân tố quan trọng đã được cân nhắc.

Liên hệ với Nduncare để được tư vấn thêm!

Nduncare - Nhà phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà UY TÍN